Az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek

Lakossági tájékoztató


az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységekről
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete
szerinti építési tevékenységek végezhetők építési engedély nélkül.
Fontos tudni, hogy az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek esetében nem
kizárt annak lehetősége, hogy egyéb eljárás lefolytatása szükséges, különös tekintettel:

 • a helyi önkormányzat polgármesterének településképi bejelentési eljárása, melyet
  önkormányzati rendelet szabályoz,
 • az örökségvédelmi hatóság eljárása, a nyilvántartott műemléki érték, műemlék, továbbá
  műemléki jelentőségű területen, műemlék történeti tájon, világörökségi helyszínen vagy
  világörökségi területen álló építmény esetén, a kulturális örökség védelmével
  kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet előírásai alapján,
 • rendeltetésmódosítási hatóság eljárása, a 400 m2 vagy az azt meghaladó bruttó
  alapterületű építmény rendeltetésének kereskedelmi rendeltetésre változtatása, vagy
  kereskedelmi rendeltetésű építmény jogszabályban meghatározott átalakítása esetén a
  rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról szóló 143/2018.
  (VIII. 13.) Korm. rendelet előírásai alapján.

  Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek:
 1. Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának
  megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e
  tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik.
  1a. Meglévő építmény hasznos alapterületet nem növelő bővítése, kivéve a lapostetős épület
  magastetővel történő bővítését.
 2. Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a
  homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.
 3. Meglévő építményben új égéstermék-elvezető kémény létesítése.
 4. Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény
  építése, melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg.
 5. Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése,
  elhelyezése.
 6. Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása.
 7. A 14. pont e) alpontjában és a 29. pontban foglaltak figyelembevételével a kereskedelmi,
  vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési
  tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet.
 8. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, amelynek mérete az
  építési tevékenység után sem haladja meg a 100 m3 térfogatot és 4,5 m
  gerincmagasságot.
 9. Önálló reklámtartó építmény, valamint gépjármű-üzemanyag egységárának
  feltüntetésére szolgáló oszlop vagy tábla építése, elhelyezése.
 10. Temető területén:
  a) sírbolt, urnasírbolt építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem
  haladja meg a nettó 50 m2 alapterületet, vagy a 3,0 m magasságot,
  b) urnafülke, sírhely, sírjel építése, elhelyezése.
 11. Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt
  mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.
 12. Emlékfal építése, amelynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0
  m-t.
 13. Park, játszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással – vagy 2013. július 1-je után gyártott
  szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal – rendelkező műtárgyainak építése,
  egyéb építési tevékenység végzése.
 14. Megfelelőség-igazolással – vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében
  teljesítménynyilatkozattal – rendelkező építményszerkezetű és legfeljebb 180 napig
  fennálló
  a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató,
  vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,
  b) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,
  c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),
  d) ideiglenes fedett lovarda,
  e) legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas – az Országos Tűzvédelmi
  Szabályzat szerinti – állvány jellegű építmény építése.
 15. Növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése.
 16. Növénytermesztésre és gombatermesztésre szolgáló fóliasátor építése, bővítése.
 17. A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú siló,
  ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot
  tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti vagy alatti tartály, tároló
  elhelyezéséhez szükséges építmény építése, bővítése.
 18. A magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése.
 19. A telek természetes terepszintjének építési tevékenységgel összefüggő, 1,0 m-nél nem
  nagyobb mértékű, végleges jellegű megváltoztatása.
 20. Támfal építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a
  rendezett alsó terepszinttől számított 1,5 m magasságot.
 21. Kerítés, kerti építmény, tereplépcső, járda és lejtő, háztartási célú kemence, húsfüstölő,
  jégverem, valamint zöldségverem építése, építménynek minősülő növénytámasz,
  növényt felfuttató rács építése, bővítése.
 22. Mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó elhelyezése, árnyékszék, illemhely
  (kivéve csoportos illemhely) építése, bővítése.
 23. Napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés,
  áru- és pénzautomata, kerékpártartó, zászlótartó építményen vagy építményben való
  elhelyezése.
 24. Építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és –
  tároló, sorompó, árnyékoló elhelyezése.
 25. Telken belüli közmű becsatlakozási és -pótló műtárgy építése.
 26. Telken belüli geodéziai építmény építése.
 27. Zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, amelynek terepszinttől mért magassága a 6,0
  métert nem haladja meg.
 28. Építési tevékenység végzéséhez szükséges, annak befejezését követően elbontandó
  állványzat és felvonulási építmény építése.
 29. A 7. pontban és a 14. pont e) alpontjában foglaltak figyelembevételével a magasles,
  vadetető, erdei építmény, kilátó építése, amelynek a terepcsatlakozástól mért legfelső
  pontja az 5,0 m-t nem haladja meg.
 30. Közforgalom elől elzárt, telken belüli út, parkoló, áteresz, bejáró-, átjáró-híd építése.
 31. A pince építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg
  a 20 m3 légteret és a 2,0 m mélységet.
 32. Közterületen, filmforgatáshoz kapcsolódó építmény építése.
 33. A lakó rendeltetést bemutató épület építése, amely a nemzetközi innovációs házépítő
  verseny keretében vagy kutatási, kiállítási célból valósul meg.